Login

Jezici

Promjeni jezik
  • Njemački
  • Engleski
  • Hrvatski
  • Rumunjski
  • Srpski
  • Slovenski
  • Slovačko

Contact


Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju:

Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0) 33 565-850
Tel: +387 (0) 33 565-863
Fax: +387 (0) 33 208-863
E-mail: remarket@s-leasing.ba