prihlásenie

reči

zmena jazyka
  • nemčina
  • anglický
  • bosniansky
  • chorvátsky
  • rumunsky
  • srbsky
  • slovinsky


ManuálNávod na používanie

1. Ako sa môžete zaregistrovať na našom portáli?

1.1. Zadanie údajov o podnikateľovi
1.1.1 Zadanie obchodného mena
1.1.2 Predmet podnikania
1.2. Zadanie údajov o užívateľovi
1.2.1. Prihlasovacie meno
1.2.2. Oprávnenie zadávať ponuky kúpnych cien
1.3. Akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok a potvrdenie registrácie

2. Ako požiadate o nové heslo?

3. Ako vyhľadávať jednotlivé predmety?

3.1. Aktuálne ponuky
3.1.1. Hľadanie aktuálnych ponúk
3.1.2. Stupnica stavu
3.2. Rozšírené vyhľadávanie
3.3. Kritériá vyhľadávania

4. Ako nakupovať?

4.1. Aukcia
4.2. Kúpa ihneď
4.3. Otvorená ponuka
4.4. Hodnota minimálneho navýšenia

5. Ďalšie rady

5.1. Sledovanie ponúk
5.2. Zoznam zadaných ponúk
5.3. Kúpené položky

6. Konto užívateľa

6.1. Údaje o podnikateľovi
6.1.1 Obchodné meno
6.1.2 Predmet podnikania
6.2. Rôzne užívateľské stupne
6.2.1 Základný užívateľ
6.2.2 Vedúci pobočky
6.2.3 Vedúci spoločnosti
6.3. Údaje o podnikateľovi
6.4. Pobočky
6.5. Užívatelia
6.6. Moje užívateľské konto

Manuál

Návod na používanie
Vitajte na portáli VB Leasing, ktorý slúži na predaj použitých predmetov leasingu. Poradíme Vám, ako pracovať s portálom.

Užívanie portálu je jednoduché: na ľavej strane nájdete menu resp. navigáciu, rozdelenú do dvoch skupín: „Nákup" (so všetkými krokmi nákupu) a „Užívateľské konto" .
Na ľavej strane zoznamu všetkých vozidiel nájdete „check-box“ a na konci zoznamu „action-box“. Máte možnosť vykonať jednu akciu pre viacero predmetov. Aby ste mohli vykonať akciu, predmety najskôr označte. Potom si zvoľte akciu, ktorá bude automaticky vykonaná.


1. Ako sa môžete zaregistrovať na našom portáli?

Kliknite na link „Registrácia" . Registrácia obsahuje 3 kroky:

1.1. Zadanie údajov o podnikateľovi

Zvýraznené polia musia byť vyplnené. Ostatné polia nie sú povinné.

1.1.1 Zadanie obchodného mena

Žiadame Vás o zadanie úplného názvu spoločnosti (napr. Smith Auto, s.r.o.)
1.1.2 Predmet podnikania

Vyberte si Vas hlavny predmet podnikania.
1.2. Zadanie údajov o užívateľovi

1.2.1. Prihlasovacie meno

Vyberte si prosím prihlasovacie meno ktorým sa budete prihlasovať, napr. „smith_auto” alebo vašu e-mailovú adresu.

1.2.2. Oprávnenie zadávať ponuky kúpnych cien

Užívatelia s “Oprávnením” môžu zadávať cenové ponuky a kupovať jednotlivé položky. Musíte mať povolenie obchodovať v mene Vašej spoločnosti.
Užívatelia, ktorí „Oprávnenie“ nemajú, môžu na našom portáli vozidlá vyhľadávať a vidieť ich popis. Nemôžu však zadávať cenové ponuky a kupovať dané predmety.

1.3. Akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok a potvrdenie registrácie

Registrácia je platná ako náhle kupujúci akceptoval Všeobecné obchodné podmienky, vytlačil ich, zaslal podpísaný Registračný formulár spolu s Výpisom zo Živnostenského resp. Obchodného registra faxom a následne poštou do sídla spoločnosti.


2. Ako požiadate o nové heslo?

Ak ste zabudli svoje heslo, môže požiadať o nové kliknutím na link „nové" .
Zadajte Vaše prihlasovacie meno a používanú e-mailovú adresu.. V priebehu niekoľkých minút dostanete e-mail s novým heslom.
ZMENŤE HESLO v navigačnom menu „Konto užívateľa“ / „Moje užívateľské konto“.


3. Ako vyhľadávať jednotlivé predmety?

3.1. Aktuálne ponuky

3.1.1. Hľadanie aktuálnych ponúk

Aby ste videli predmety, ktoré máme momentálne v ponuke, kliknite na „Aktuálne ponuky" v menu „Nákup“.
Ak hľadáte konkrétnu značku alebo model, môžete využiť funkciu vyhľadávania.
Rozkliknutím jednotlivých položiek v zozname sa Vám zobrazí podrobný popis obsahujúci základné údaje, výbavu, podmienky a fotky.

3.1.2. Stupnica stavu

Jednotlivé farby opisujú stav predmetu: - 1 Tmavo-zelená znamená bez poškodenia - 2 Bledo-zelená znamená minimálne poškodenie - 3 Žltá znamená primeraný stav - 4 Oranžová znamená zlý stav - 5 Červená znamená totálnu škodu

3.2.Rozšírené vyhľadávanie

V „Rozšírenom vyhľadávaní“ si môžete zadať presné bližšie kritériá vyhľadávania. Môžete si napríklad vyhľadať vozidlá podľa počtu najazdených kilometrov, dátumu prihlásenia alebo podľa iného kritéria.

3.3. Kritériá vyhľadávania

Ak často vyhľadávate predmety s rovnakými kritériami, ponúkame Vám možnosť uložiť si zvolené kritériá vyhľadávania do rubriky „Kritériá vyhľadávania“.
Kritériá vyhľadávania si môžete vytvoriť a uložiť v menu „Rozšírené vyhľadávanie“ a v políčku „uložiť zvolené vyhľadávanie do rubriky kritériá vyhľadávania pod názvom“. Zadajte návoz a kliknite na „hľadať“. Ako náhle budú v predaji predmety vyhovujúce Vami zadaným kritériám, automaticky dostanete e-mail s informáciou o tom, že položka s požadovanými kritériami je on-line.


4. Ako nakupovať?

Zoznam ponúkaných predmetov uvidíte po rozkliknutí „Aktuálnych ponúk" v menu „Nákup". Vyberte si položku v zozname.
Pre zobrazenie informácii o danom predmete, jeho výbave, podmienok, fotiek a Obchodných podmienkach kliknite na názov predmetu.
Máte 3 možnosti nákupu: Aukciu , Kúpu ihneď and Otvorenú ponuku . V prípade, že chcete zadať cenovú ponuku na konkrétny predmet, napíšte sumu do políčka „Ponuka kúpnej ceny“ a kliknite na „podať“.
Budete presmerovaný do „Potvrdenia ponuky“. Prosím, dôkladne skontroluje zadanú sumu Pre potvrdenie vašej cenovej ponuky, zadajte heslo a kliknite na „potvrdiť". V prípade, že chcete cenovú ponuku zmeniť, kliknite na „späť“ a zadajte novú cenovú ponuku.
Ako náhle bola cenová ponuka zadaná, obdržíte potvrdzujúci e-mail. Predmet nájdete v "Zoznam zadaných ponúk".

Existujú 3 rôzne možnosti kúpy:

4.1. Aukcia

Môžete zadať Vašu maximálnu ponuku (maximálna suma, ktorú ste ochotný za daný predmet zaplatiť.
Vašu maximálnu ponuku neuvidí nikto okrem Vás. Bude automaticky porovnaná s ponukami ostatných kupujúcich.
Aktuálna cena bude: druhá najlepšia ponuka + hodnota minimálneho navýšenia. (Svoju maximálnu ponuku zaplatíte len v tom prípade, ak iný kupujúci ponúkne rovnakú sumu).
V prípade, že je Vaša cenová ponuka vyššia ako vyvolávacia cena a zároveň ste na konci aukcie kupujúcim s najvyššou cenovou ponukou, stávate sa kupujúcim predmetu. V prípade, že iný účastník aukcie zadá vyššiu ponuku ako bola tá Vaša, budete okamžite e-mailom informovaní o tom, že už nie ste účastníkom aukcie s najvyššou podanou ponukou a v prípade záujmu o kúpu by ste mali zadať novú ponuku. Príklad:
Vyvolávacia cena je 5.000 €. Hodnota minimálneho navýšenia je 100 €.
Kupujúci A zadáva ponuku kúpnej ceny v hodnote 6.000 €. Predávajúci nevidí túto ponuku. Bude informovaný iba o Aktuálnej cene (v tomto prípade 5. 000 €).
Ak kupujúci B zadá ponuku kúpnej ceny v hodnote 7.000 €, predávajúci bude informovaný, že aktuálna cena je 6.100 € (druhá najvyššia ponuka je 6.000 € + hodnota minimálneho navýšenia 100 €).
Kupujúci B daný predmet kúpi za aktuálnu ponuku (6.100 €) v prípade, že je jeho cenová ponuka na konci aukcie najvyššia.

4.2. Kúpa ihneď

Niektoré aukcie ponúkajú možnosť „Kúpy ihneď“. V prípade, že máte záujem, kúpiť daný predmet za cenu v prípade kúpy ihneď, zadajte túto sumu a kliknite na „Cenu v prípade okamžitej kúpy". Ako náhle ste nákup potvrdili zadaním svojho hesla, daný predmet je Váš!

Možnosť Kúpy ihneď sa stratí ako náhle niektorý kupujúci ponúkne kúpnu cenu vyššiu ako je vyvolávacia cena predmetu.

4.3.Otvorená ponuka

Môžete zadať sumu („Ponuka kúpnej ceny"), ktorú ste ochotní zaplatiť za daný predmet. Predávajúci má možnosť Vašu ponuku akceptovať alebo odmietnuť. O jeho rozhodnutí budete informovaní e-mailom.
Vyvolávacia cena sa nezmení a nebudete informovaní ani o ponukách iných kupujúcich.

Príklad:
Vyvolávacia cena predmetu je 8.500 €..
Kupujúci A ponúkne za daný predmet sumu 8.810€. Kupujúci B za tento istý predmet ponúkne 8.800€.
Predávajúci sa môže rozhodnúť pre ľubovoľnú ponuku, bez ohľadu na jej výšku. Predávajúci sa môže rozhodnúť pre ktorúkoľvek ponuku, bez ohľadu na jej výšku.

4.4. Hodnota minimálneho navýšenia

Hodnota minimálneho navýšenia je minimálna cena, ktorú musíte rešpektovať pri Vašej ďalšej ponuke.
Príklad:
Aktuálna cena je 5.000€ , hodnota minimálneho navýšenia je 100€. Kupujúci musí ponúknuť minimálne 5.100€.

5. Ďalšie rady

5.1. Sledovanie ponúk

Ak máte záujem o niektoré z aktuálnych ponúk, máte možnosť ich sledovať: kliknite na „check-box“ umiestnený naľavo od zvolené predmetu a zvoľte akciu „sledovať“ z číselníka pod zoznamom vozidiel. Máte možnosť špecifikácie hľadaných kritérií (značka, model, typ karosérie, palivo) aj pomocou „vyhľadávania“ umiestneného nad zoznamom všetkých vozidiel. V „Sledovaných ponukách“ nájdete všetky ponuky, ktoré ste si zvolili na sledovanie.

5.2. Zoznam zadaných ponúk

V „Zozname zadaných ponúk“ vidíte všetky predmety, na ktoré ste podali cenovú ponuku.

5.3. Kúpené položky

V „Kúpených položkách“, nájdete zoznam všetkých predmetov, ktoré ste v danom roku kúpili.


6. Konto užívateľa

Zvýraznené polia musia byť vyplnené. Ostatné polia nie sú povinné.
6.1.1 Obchodné meno

Žiadame Vás o zadanie úplného názvu spoločnosti (napr. Smith Auto, s.r.o.)

6.1.2 Predmet podnikania

Vyberte si Vas hlavny predmet podnikania.

6.2. Rôzne užívateľské stupne

6.2.1 Základný užívateľ

Užívateľ, ktorý má „oprávnenie zadávať ponuky kúpnych cien“ vidí odobraté predmety, môže zadávať cenové ponuky.

6.2.2 Vedúci pobočky

Vedúci pobočky má v porovnaní so základným užívateľom naviac nasledovné právomoci: môže meniť údaje o pobočne a pridávať nových užívateľov v „Konte užívateľa“.

6.2.3 Vedúci spoločnosti

Vedúci spoločnosti má v porovnaní so základným užívateľom naviac nasledovné právomoci: môže meniť údaje o spoločnosti a pridávať nové pobočky v „Konte užívateľa“.

6.3. Údaje o podnikateľovi

V „Údajoch o podnikateľovi“ vedúci spoločnosti alebo vedúcu pobočky môže zmeniť údaje o spoločnosti. Vedúci spoločnosti môže pridať aj nové pobočky.

6.4. Pobočky

V „Pobočke“ vedúci spoločnosti a vedúci pobočky môže zmeniť údaje o pobočke a vedúci spoločnosti môže vytvoriť nové pobočky.

6.5. Užívatelia

Vedúci pobočky môže spravovať všetkých užívateľov pobočky v „Užívateľoch“.

Vedúci pobočky môže vidieť v zozname rôzne informácie o užívateľoch:

- aktivovaný (zelená fajka / kvačka)
- oprávnenie na obchodovanie (zelená bankovka)
- vedúci pobočky (medaila)
- počet navštívených stránok (strana so zelenou šípkou)
- počet prihlásení (kľúč so zelenou šípkou)
- dátum posledného prihlásenia (kľúč)

V prípade, že vedúci pobočky zablokuje užívateľa, údaje o užívateľovi mu budú stále k dispozícii. Nebudú zmazané
V „Pridať nového užívateľa“ vedúci pobočky môže vytvoriť konto pre nového užívateľa. Priradí mu užívateľské meno a heslo. Nový užívateľ si bude môcť zmeniť svoje heslo po prihlásení.
Dôležitým bodom je, že sa musí rozhodnúť, či nový užívateľ bude oprávnený obchodovať resp. zadávať cenové ponuky (či bude mať „oprávnenie na obchodovanie“).

6.6. Moje užívateľské konto

Každý užívateľ môže nahliadnuť do svojich osobných údajov, zmeniť ich alebo zmeniť svoje heslo. Užívateľ si takisto môže upraviť parametre e-mailovej notifikácie a nastaviť pravidelnosť e-mailových správ.